26 marzec 2020

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie kształcenia na odległość

fot. www.gov.pl / CC 3.0 Polska
Od 25 marca uczniowie w Polsce zdobywają wiedzę za pomocą internetu. Aby kształcenie na odległość było prostsze, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza kolejne rozwiązania. Jest to między innymi możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, czy zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów. Jakie zmiany wprowadził jeszcze resort edukacji? Odpowiedź znajdziesz poniżej!
Koronawirus
wielkopolskie
4534
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy uczeń ma dostęp do odpowiednego sprzętu, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość. Zdarza się na przykład, że dziecko dzieli komputer z rodzeństwem lub pracującymi zdalnie rodzicami. Po zmianach przepisów organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

Rada pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie

Również rada pedagogiczna podejmuje decyzje zdalnie. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół odbywa się to za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. W tym przypadku wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu lub adnotacji.

Takie rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole.

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski i inne niezbędne dokumenty zdalnie, w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor.

Wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad, turniejów i konkursów

Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Czego dotyczą? W szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Co ważne, kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści. Finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów.

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora. Co jeśli zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone? Wtedy organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora danej jednostki, organ prowadzący musi powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi. Jeśli jedna nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy przed 26 marca 2020 r. pełnienie obowiązków dyrektora zostało powierzone wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, istnieje możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków do 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
4534
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wolsztynie

kiedy
2020-11-27 18:30
miejsce
Wolsztyński Dom Kultury, Wolsztyn,...
wstęp biletowany